Zmniejszony metabolizm kortyzolu podczas choroby krytycznej AD 3

Po 100 minutach infuzji d4-kortyzolu uczestnicy otrzymywali także deuterowany kortyzon (D2-kortyzon, Cambridge Isotopes) 25 jako bolus do zalewania 0,08 mg, a następnie ciągły wlew 0,1505 mg na godzinę. Próbki krwi uzyskano 5 minut przed infuzją D4-kortyzolu i w odstępach 60, 120, 140, 160, 165, 170, 175 i 180 minut po infuzji. W próbkach przed infuzją mierzono poziomy kortykotropiny w osoczu (jak opisano powyżej), a poziomy czynnika martwicy nowotworu . (TNF-.) i interleukiny-6 mierzono za pomocą testu immunoenzymatycznego (Invitrogen). Kortyzol w osoczu oznaczono ilościowo na tandemowej spektrometrii masowej z wykorzystaniem chromatografii cieczowej. Analizy Tracer i obliczenia kinetyki kortyzolu są opisane w Sekcjach Metody S3 w Dodatku Dodatkowym.11,25 U dziesięciu pacjentów przeprowadzono krótki test stymulacji kortykotropiną (wstrzyknięcie 250 .g) w ciągu 24 godzin po infuzji znacznika. Plasma Clearance of Therapeutic Cortisol Dose
Łącznie 20 pacjentów i 8 kontroli (Tabela 1) otrzymało 100 mg dożylnego bolusu hydrokortyzonu (Solu-Cortef). Próbki krwi pobierano co 10 minut przez godzinę, a następnie co godzinę przez 4 godziny. Kortyzol oznaczono ilościowo w teście radioimmunologicznym, jak opisano powyżej, i obliczono właściwości farmakokinetyczne (zgodnie z opisem w Rozdziale
Aktywność enzymów metabolizujących kortyzol
Zebraliśmy 24-godzinne próbki moczu od 36 pacjentów i 15 kontroli, a następnie poranną próbkę krwi (Tabela 1). Pacjenci wymagający terapii nerkozastępczej zostali wykluczeni. Zastosowano chromatografię cieczową-tandemową spektrometrię mas w celu oszacowania poziomów kortyzolu w moczu, kortyzonu, 5.-tetrahydrokortyzolu, 5.-tetrahydrokortyzolu i tetrahydrokortyzonu, które oznaczono ilościowo w spektrometrii masowej na chromatografii gazowej. 26 Aktywności reduktaz A-pierścienia i enzymów 11.-HSD zostały oszacowane (szczegółowe informacje znajdują się w sekcji S5 w Dodatku Uzupełniającym) .26-30 Kwasy kwasów żółciowych oznaczono ilościowo za pomocą enzymatycznych cykli (Diazyme Laboratories).
Ekspresja tkankowa enzymów metabolizujących kortyzol
Poranną próbkę krwi uzyskano w ostatnim dniu OIT, a próbki wątroby i tkanki tłuszczowej uzyskano natychmiast po śmierci od 44 pacjentów (patrz: Metody, Rozdział Dla porównania pobierano próbki tkanek i próbki krwi od 20 osób poddanych planowej operacji brzusznej (Tabela 1). Próbki tkanek szybko zamrożono w ciekłym azocie.
Całkowity mRNA tkanki został oczyszczony, komplementarny DNA został określony ilościowo w czasie rzeczywistym, a wyniki zostały przeanalizowane (szczegóły, patrz: Metody, sekcja S7 w Dodatku uzupełniającym)
[patrz też: zao słubice, roletex, lucetam cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Zmniejszony metabolizm kortyzolu podczas choroby krytycznej AD 3”

 1. Rooster says:

  Chirurg plastyczny w czasie liftingu widzi, gdzie podano kwas hialuronowy

 2. Shadow Chaser says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: jacuzzi[...]

 3. Wooden Man says:

  Jak prawidłowo ułożyć chorego na boku?

 4. Disco Potato says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Dietetyka Gdynia[...]

 5. Swerve says:

  Moja babcia miała raka płuca

Powiązane tematy z artykułem: lucetam cena roletex zao słubice