Zmniejszony metabolizm kortyzolu podczas choroby krytycznej AD 2

Główne szlaki klirensu kortyzolu występują w wątrobie (poprzez reduktazy pierścienia A [5.-reduktaza i 5.-reduktaza]) i nerki (poprzez dehydrogenazę 11.-hydroksysteroidową typu 2 [11.-HSD2], która przekształca kortyzol w kortyzon). To usuwanie jest kompensowane przez regenerację kortyzolu z kortyzonu przez dehydrogenazę 11.-hydroksysteroidową typu (11.-HSD1) w wątrobie i tkance tłuszczowej.11,12 Regulacja tych enzymów jest złożona.12,13 Ponadto u pacjentów w stanie krytycznym podwyższony poziom kwasów żółciowych w krążeniu może być silnym supresorem ekspresji i aktywności enzymów metabolizujących kortyzol. [14-17] Postawiliśmy hipotezę, że metabolizm kortyzolu zmniejsza się w krytycznej chorobie, przyczyniając się do utrzymującej się hiperkortyzolemii ze zwiększoną inhibicją kortykotropiny z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Metody
Projekt badania
Aby przetestować naszą hipotezę, przeprowadziliśmy pięć badań klinicznych porównujących 158 kolejno przesiewanych pacjentów na oddziale intensywnej terapii (ICU) z 64 dobranymi pod względem demograficznym grupami kontrolnymi (Tabela i Tabela S1 w Dodatkowym dodatku, dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu) .18, 19 W badaniach tych mierzono dzienny poziom kortykotropiny i kortyzolu; osoczowy klirens, metabolizm i wytwarzanie podczas wlewu steroidowych hormonów znakowanych deuterem jako znaczników; klirens osoczowy 100 mg hydrokortyzonu; metabolity kortyzolu w moczu; oraz poziomy informacyjnego RNA (mRNA) i białka w wątrobie i tkance tłuszczowej w celu oceny głównych enzymów metabolizujących kortyzol.
Wykluczono z badania pacjentów i osoby z grupy kontrolnej, u których występowały predysponujące czynniki ryzyka w zakresie dysfunkcji osi HPA, którzy otrzymywali przeciwwskazane leki lub byli poddawani pozaustrojowemu natlenowaniu błony lub terapii za pomocą urządzenia wspomagającego krążenie (szczegółowe informacje znajdują się w sekcjach Metody S1 i S2 oraz tabela S2 w dodatkowym dodatku). Wszystkie próbki przechowywano w -80 ° C.
Wszystkie protokoły badań zostały zatwierdzone przez komisję ds. Przeglądu instytucjonalnego w KU Leuven. Protokół badania i plan analizy statystycznej są dostępne na stronie. Żadna jednostka komercyjna nie zapewniła wsparcia dla tego badania. Wszyscy uczestnicy lub ich przedstawiciele wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Czasowy przebieg kortykotropiny i kortyzolu
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów i kontroli na początku w pięciu badaniach. Poranne próbki krwi pobierano codziennie od 47 pacjentów przez 7 dni po przyjęciu i od 12 osób kontrolnych (tabela 1). Próbki zebrano we wstępnie schłodzonych probówkach EDTA, umieszczono na lodzie i odwirowano w temperaturze 4 ° C. Całkowite poziomy kortyzolu (Immunotech) i transkortyny (DiaSource) oznaczono ilościowo w teście radioimmunologicznym i kortykotropinie na podwójnie monoklonalnych testach immuno-metrologicznych (Brahms Diagnostics) .20,21
Plonowanie i produkcja kortyzolu w osoczu
W sumie 11 pacjentów i 9 osób kontrolnych (Tabela 1) otrzymało dożylny deuterowany kortyzol (D4-kortyzol, Cambridge Isotopes) 22 jako bolus do zalewania 0,7 mg, a następnie ciągły wlew 0,35 mg na godzinę przez 3 godziny między 10 rano
[przypisy: kursor zamość, loratan pro, roletex ]

Tags: , ,

No Responses to “Zmniejszony metabolizm kortyzolu podczas choroby krytycznej AD 2”

 1. Washer says:

  Prawie wszystkie owoce mają witaminę C, minerały, barwniki

 2. Tadeusz says:

  Article marked with the noticed of: chirurg naczyniowy[...]

 3. Mule Skinner says:

  Tydzień temu moja mama dostała ciężkiego udaru niedokrwiennego.

 4. Katarzyna says:

  [..] Odniesienie w tekscie do zdjęcie zębów[...]

 5. Kuba says:

  Oprócz tego bardzo pomocne były rehabilitacje

Powiązane tematy z artykułem: kursor zamość loratan pro roletex