Wpływ doustnego alendronianu na gęstość mineralną kości i częstość złamań w osteoporozie pomenopauzalnej

Osteoporoza po menopauzie jest częstym zaburzeniem charakteryzującym się wzrostem resorpcji kości w stosunku do tworzenia kości, na ogół w połączeniu ze zwiększoną szybkością obrotu kości.1 Postępujące zmniejszenie masy kostnej prowadzi do zwiększonej podatności na złamania, które powodują znaczną zachorowalność i Złamania kręgosłupa są ważne nie tylko dlatego, że mogą powodować ból, kifozę i utratę wysokości, ale także dlatego, że przewidują kolejne złamania bezkręgowe niezależnie od gęstości mineralnej kości.3 Chociaż istnieje kilka czynników ryzyka złamań, obniżona gęstość mineralna kości jest najsilniejszy czynnik prognostyczny.4 Dlatego ostatecznym celem leczenia farmakologicznego u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną jest zmniejszenie ryzyka złamań poprzez zwiększenie masy kostnej o normalnej jakości. Klinicznie użyteczne bisfosfoniany są syntetycznymi analogami nieorganicznego pirofosforanu, endogennego regulatora obrotu kostnego, który hamuje resorpcję kości i mineralizację in vitro.5 Wszystkie bisfosfoniany mają wysokie powinowactwo do hydroksyapatytu, ale w przeciwieństwie do pirofosforanu są oporne na metabolizm przez endogenne fosfatazy.5. 6 Bisfosfoniany są zdolne do hamowania mineralizacji kości w mniej więcej równoważnych dawkach; jednak ich moc hamowania hamowania resorpcji kości zależy od unikalnej struktury chemicznej ich łańcuchów bocznych.7 Czterowęglowy łańcuch boczny alendronianu przenosi bardzo wysoką siłę działania, co z kolei pozwala na skuteczne hamowanie resorpcji kości za pośrednictwem osteoklastów. dawki, które nie zaburzają mineralizacji kości 6, nawet przy dawkach dziennych, co nie ma miejsca w przypadku etidronianu. 9,9 Leczenie alendronianem specyficznie hamuje zwiększoną resorpcję kości i tym samym normalizuje szybkość obrotu kości.10 Przedkliniczne oceny alendronianu u zwierząt z osteoporoza udokumentowała większą wytrzymałość kości zgodnie ze zwiększoną masą kostną, 11,12 wskazującą prawidłową jakość kości potraktowanej alendronianem. Biopsje z łysiną u pacjentów leczonych alendronianem przez okres do trzech lat wykazują prawidłową kość bez oznak wad mineralizacji.13
W 1990 r. W kilku krajach rozpoczęto dwa wieloośrodkowe badania z zakresu dawek w celu określenia skuteczności ciągłego doustnego leczenia alendronianem u kobiet po menopauzie z osteoporozą. Te randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badania miały identyczne projekty. Gęstość mineralną kości kręgosłupa wybrano jako główny punkt końcowy na podstawie dowodów epidemiologicznych wykazujących silny i spójny związek między niską masą kostną a zwiększonym ryzykiem złamań.14,15 W badaniach oceniano również częstość złamań kręgów, postęp deformacji kręgosłupa, utrata wysokości i częstość występowania działań niepożądanych. Zgłaszamy połączone wyniki tych dwóch prób.
Metody
Badana populacja
Jedno wieloośrodkowe badanie przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych, a drugie w Australii, Kanadzie, Europie, Izraelu, Meksyku, Nowej Zelandii i Ameryce Południowej. Kobiety w wieku od 45 do 80 lat i po menopauzie (> 5 lat od menopauzy) z osteoporozą (określaną jako gęstość mineralna kości kręgosłupa lędźwiowego, która była co najmniej 2,5 SD poniżej średniej wartości u kobiet przed menopauzą) kwalifikowały się do udziału
[więcej w: lucetam cena, orsalit drink, loratan pro ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ doustnego alendronianu na gęstość mineralną kości i częstość złamań w osteoporozie pomenopauzalnej”

 1. Ida says:

  To było 40 lat temu, a nie zmieniło się pod tym względem nic

 2. Wiktoria says:

  [..] Odniesienie w tekscie do loża laminarna[...]

 3. Nataniel says:

  Bezpiecznie sie po prostu badac

 4. Ksawery says:

  Article marked with the noticed of: kosmetyka pielęgnacyjna[...]

 5. Michalina says:

  Wyrostek może obecnie jest nic wielkiego

Powiązane tematy z artykułem: loratan pro lucetam cena orsalit drink