Posts Tagged ‘całując się z językiem wymieniasz’

Mechaniczne uszkodzenie lewego nerwu

Sunday, September 15th, 2019

Mechaniczne uszkodzenie lewego nerwu zwrotnego jest częstsze aniżeli prawego. Przyczyną tego zjawiska jest to, że tętniaki tętnicy głównej są częstsze niż tętniaki tętnicy podobojczykowej; lewy nerw zwrotny leży bliżej śródpiersia niż prawy; powiększone węzły chłonne śródpiersiowe oraz rak przełyku uciskają częściej nerw krtaniowy lewy aniżeli prawy. b. W przebiegu kiły wtórnej i późnej w nerwach krtaniowych mogą usadawiać się nacieki drobnokomórkowe, prowadzące do zwyrodnienia włókien nerwowych . c. …read more

Porazenie miesni pierscieniowo-nalewkowych tylnych

Saturday, September 14th, 2019

Porażenie mięśni pierścieniowo-nalewkowych tylnych. Chory może wydawać głos, lecz niebezpieczeństwo uduszenia jest bardzo wielkie. (Pierwszy okres porażenia nerwów zwrotnych). Położenie trupie strun głosowych . Porażenie obejmuje mięśnie przywodzące, odwodzące oraz napinające struny głosowe. …read more

W czasie operacji wola moze nastapic przeciecie nerwów

Friday, September 13th, 2019

Nazwa położenie trupie strun głosowych pochodzi stąd, że po śmierci struny głosowe przyjmują podobną pozycję. Najczęstszą przyczyną obustronnego porażenia nerwów zwrotnych jest ucisk wywierany przez wole dużych rozmiarów. W czasie operacji wola może nastąpić przecięcie nerwów. Po operacji blizny mogą wytworzyć pętle zaciskające nerwy. Na drugim miejscu co do częstości porażeń należy postawić zakażenie kiłowe. …read more

Nastepnie usuwamy wyrostek poprzeczny oraz wycinamy okolo 3 cm przylegajacego do wyrostka zebra

Thursday, September 12th, 2019

…read more

Z boku przecinamy wlókna laczace zwoju piersiowego i usuwamy nerw miedzyzebrowy

Wednesday, September 11th, 2019

Z boku przecinamy włókna łączące zwoju piersiowego i usuwamy nerw międzyżebrowy. Górny kikut pnia wraz z zwojem piersiowym przemieszczamy do tkanki podskórnej w obręb rany i przymocowujemy szwem. b) Operacja na odcinku lędźwiowym nerwu współczulnego. Dobrego wyniku można się spodziewać jedynie po usunięciu pnia współczulnego . Zabieg robimy w znieczuleniu ogólnym, chorega układamy częściowo na boku, tak by strona operowana była uniesiona. …read more

Dochodzimy do naczyn nasiennych, potem do moczowodu, w koncu do miesnia ledzwiowo-udowego

Wednesday, September 11th, 2019

Po rozdęciu najpierw przedniej, potem tylnej pochewki mięśnia prostego brzucha, tak by nie otworzyć otrzewnej odsuwamy na tępo otrzewną od tylnej ścian: brzucha, odciągając jednocześnie haikami boczny brzeg rany spychając łopatką do. góry wypinający się fałd otrzewnej. Oddzielanie otrzewnej jest łatwiejsze w okolicy lędźwiowej i dlatego w tym właśnie miejscu zaczynamy się posuwać w głąb. Docieramy najpierw do żyły próżnej dolnej, a stąd posuwamy się aż do środka kości krzyżowej. Dochodzimy do naczyń nasiennych, potem do moczowodu, w końcu do mięśnia lędźwiowo-udowego. …read more

Pien wspólczulny przykryty luzna tkanka laczna

Tuesday, September 10th, 2019

…read more

Kortykotropina wewnątrznerkowa w dwustronnej makronodularnej hiperplazji nadnerczy

Tuesday, September 3rd, 2019

Dwustronna makronodularna przerost kory nadnerczy jest rzadką przyczyną pierwotnego zespołu Cushinga. W tej postaci hiperplazji, nadmierne wydzielanie kortyzolu hamuje uwalnianie kortykotropiny przez kortykotropy przysadkowe, co powoduje niskie poziomy kortykotropiny w osoczu. Tak więc choroba została nazwana niezależnym od kortykotropiny makronodularnym przerostem kory nadnerczy. Badaliśmy nieprawidłową produkcję kortykotropiny w tych nadpobudliwych gruczołach nadnerczy. …read more

Rak jelita grubego po upadku – dlaczego badanie nie może wyjaśnić wszystkiego

Sunday, September 1st, 2019

W przeciwieństwie do badań przesiewowych w kierunku raka piersi lub prostaty, badania przesiewowe pod kątem raka okrężnicy i odbytnicy obiecują nie tylko wczesne wykrycie raka, ale również zapobieganie mu. W latach sześćdziesiątych Gilbertsen po raz pierwszy zasugerował, że polipektomia może przekształcić raka jelita grubego w chorobę, której można uniknąć.1 Dwadzieścia lat później Vogelstein przewidywał progresję polipa do nowotworu jako etapowy proces i szczegółowo opisał zmiany genetyczne zachodzące w każdym kroku.2 Rak jelita grubego był szeroko postrzegany jako mający długi okres latencji – zapewniający wystarczająco dużo czasu zarówno na wczesne wykrywanie, jak i zapobieganie. Warunki zostały zatem uznane za idealne do badań przesiewowych w celu zmniejszenia śmiertelności związanej. Dziewięć randomizowanych badań podsumowanych w przeglądzie Cochrane dostarcza empirycznych dowodów na wpływ badania przesiewowego zarówno na zapadalność na raka jelita grubego, jak i śmiertelność.3 Cztery badania wykazały 14% zmniejszenie śmiertelności z powodu raka okrężnicy i odbytnicy oraz 5% zmniejszenie częstości występowania raka jelita grubego z kałem. badanie krwi utajonej, sugerujące, że wczesne wykrywanie raka jest przede wszystkim odpowiedzialne za zmniejszenie śmiertelności związanej z tą metodą. …read more

Wirus Zika w Ameryce – Jeszcze inne zagrożenie Arbovirus ad

Sunday, September 1st, 2019

Prawdopodobieństwo, że Zika może jeszcze przystosować się do transmisji przez A. albopictus, o wiele bardziej rozpowszechniony komar występujący w co najmniej 32 stanach w Stanach Zjednoczonych, jest powodem do niepokoju. Dzięki wczesnemu monitorowaniu epidemiologicznemu i badaniom prowokacji u ludzi, lek Zika scharakteryzowano jako łagodną lub niewidoczną, denaturującą chorobę z gorączką, bólami mięśni, bólem oka, pokłonem i plamą grudkowo-plamkową. W ciągu ponad 60 lat obserwacji Zika nie została zauważona jako powodująca gorączkę krwotoczną lub śmierć. Istnieją dowody in vitro, że wirus Zika pośredniczy w zależnym od przeciwciał nasileniu infekcji, co jest zjawiskiem obserwowanym w gorączce krwotocznej dengi; jednak znaczenie kliniczne tego odkrycia jest niepewne. …read more