Nowokaine wstrzykuje sie dozylnie 3 razy w tygodniu po 1 ml 1 % roztworu

Posted by admin on September 13th, 2019
Comments Off

…read more

Hydergina (Roche) jest to polaczenie, dwuhydroergokorniny, krystyny i kryptyny

Posted by admin on September 13th, 2019
Comments Off

…read more

Etamon dziala równiez korzystnie przy wspólistnieniu powierzchownego zapalenia zyl

Posted by admin on September 13th, 2019
Comments Off

Etamon działa również korzystnie przy współistnieniu powierzchownego zapalenia żył (thrombophlebitis superficialis migrans). Ze względu na możliwość zapaści wskutek spadku ciśnienia obwodowego wstrzykiwać należy. wyłącznie w ułożeniu poziomym chorego, któremu należy obniżyć głowę i górną połowę ciała; po iniekcji chory powinien leżeć w łóżku przez godzinę. W razie groźnej zapaści wstrzykujemy natychmiast podskórnie adrenalinę i stosujemy sztuczne oddychanie. Długość okresu leczenia etamonem zależy od wyników działania tego środka: bóle i chromanie przestankowe ustępują często już po kilku wstrzyknięciach; niekiedy znów leczenie musi trwać tygodnie, a nawet miesiące. …read more

W czasie operacji wola moze nastapic przeciecie nerwów

Posted by admin on September 13th, 2019
Comments Off

Nazwa położenie trupie strun głosowych pochodzi stąd, że po śmierci struny głosowe przyjmują podobną pozycję. Najczęstszą przyczyną obustronnego porażenia nerwów zwrotnych jest ucisk wywierany przez wole dużych rozmiarów. W czasie operacji wola może nastąpić przecięcie nerwów. Po operacji blizny mogą wytworzyć pętle zaciskające nerwy. Na drugim miejscu co do częstości porażeń należy postawić zakażenie kiłowe. …read more

Nastepnie usuwamy wyrostek poprzeczny oraz wycinamy okolo 3 cm przylegajacego do wyrostka zebra

Posted by admin on September 12th, 2019
Comments Off

…read more

Obwodowy koniec pnia wspólczulnego

Posted by admin on September 12th, 2019
Comments Off

Obwodowy koniec pnia współczulnego należy podwiązać jedwabną nitką, a przyśrodkowy wraz z zwojem piersiowym przemieścić do warstw powierzchownych rany, aby usunąć całkowicie możliwość regeneracji. Zaletą takiego postępowania jest to, że w przeciwieństwie do wycięcia zwoju gwiaździstego wyłączamy powstanie nadwrażliwości na adrenalinę i że nie ma po tym przykrego ze względów kosmetycznych zespołu Hornera. Operację wykonujemy w uśpieniu ogólnym. Cięcie skóry biegnie od wyrostka kolczystego kręgu szyjnego do poziomu kręgu piersiowego. Mięśnie przecinamy wzdłuż przebiegu cięcia skórnego aż do żeber, po czym odsłaniamy najpierw wyrostki kolczyste kręgu piersiowego, a potem żebro wraz z przyległym doń wyrostkiem poprzecznym. …read more

Zabieg operacyjny nie usuwa przyczyny zla, to jest choroby naczyn

Posted by admin on September 12th, 2019
Comments Off

…read more

Blokada alkoholowa odcinka nerwu wspólczulnego na poziomie 2 kregu ledzwiowego

Posted by admin on September 12th, 2019
Comments Off

…read more

Trzymiesieczne staranne leczenie zachowawcze nie przynosi widocznej poprawy

Posted by admin on September 12th, 2019
Comments Off

…read more

Operowac w tym miejscu szczególnie ostroznie

Posted by admin on September 11th, 2019
Comments Off

…read more