Kortykotropina wewnątrznerkowa w dwustronnej makronodularnej hiperplazji nadnerczy AD 9

Ten patologiczny proces może stanowić odpowiednik obecności nadnerczy w gonadach, co zostało dobrze udokumentowane w jądrach. [30] Wada molekularna, która powoduje makronodowy przerost nadnerczy, może być złożona, a choroba jest heterogennym zaburzeniem, które może być związane z różnymi defektami genetycznymi na poziomie linii płciowej lub somatycznej.12,13,31 W niniejszym badaniu dwóch pacjentów uprzednio wykazano nosić mutacje w linii germinalnej w PDE11A, genie związanym z makronodularną hiperplazją nadnerczy. 13,18 Ponieważ wszystkie przebadane nadczynne komórki nadnercza zawierały komórki kortykotropowe, spekulujemy, że nieprawidłowa ekspresja kortykotropiny przez niektóre komórki kory nadnerczy może być wtórnym patofizjologicznym procesem, który jest wspólne dla różnych defektów molekularnych i występują zarówno w przypadkach sporadycznych, jak i rodzinnych.
Obecność kortykotropiny w granulkach cytoplazmatycznych i jej związek z immunoreaktywnością sekretyny II sugerują, że kortykotropina może być uwalniana w obrębie kory nadnerczy poprzez egzocytozę. Nasze wyniki in vitro pokazują, że kortykotropina może być wydzielana przez hiperplastyczne eksplanty. U dwóch pacjentów obserwowano również uwalnianie kortykotropiny przez nadnercza in vivo, z których oboje mieli wyższe poziomy kortykotropiny w żyłach nadnerczy niż w żyłach obwodowych. Można sobie zatem wyobrazić, że u niektórych pacjentów z hiperplazją makrocząsteczkową i wyraźnie podwyższonym poziomem kortyzolu 32 wykrywalne poziomy kortykotropiny w osoczu wynikają z ektopowej produkcji peptydu przez gruczoły hiperplastyczne. Opis przypadku autorstwa Hiroia i wsp.17 na temat pacjenta z gruczolakiem hybrydowym adrenokortowo-przysadkowym i paradoksalnie prawidłowym stężeniem kortykotropiny w osoczu wspiera tę koncepcję. U tego pacjenta wykryto wytwarzanie kortykotropiny nadnerczowej w cewnikowaniu żył nadnerczy i chirurgiczne usunięcie stłumionego poziomu kortykotropiny.
Nasze wyniki sugerują również, że u pacjentów z makroskopową hiperplazją nadnerczy, jawną hiperkortyzolizą i niewzmocnionymi poziomami kortykotropiny w osoczu, wydzielanie kortykotropiny przez nadnercza powinno być rozważane i badane przez pobieranie próbek żył nadnerczy, a nie przez cewnikowanie gorszej zatoki ronnej. Eksplanty korowo-zortalne uwalniające kortykotropinę razem z kortyzolem w pulsacyjny sposób są zgodne z badaniem pokazującym, że wytwarzanie kortyzolu jest pulsacyjne u pacjentów z zespołem Cushinga z powodu obustronnego makronodularnego przerostu nadnerczy33 i z poprzednimi obserwacjami wykazującymi związek między oscylatorami wewnątrznerkowymi a ekspresją . Geny zegarowe. 34
Nasza obserwacja, że poziomy kortyzolu korelują dodatnio z poziomami kortykotropiny w kondycjonowanej pożywce z eksplantatów nadnerczy, zwiększa prawdopodobieństwo, że kortykotropina wytwarzana przez niektóre komórki steroidogenne może stymulować wydzielanie kortyzolu przez mechanizm parakrynny
[więcej w: kurzajka na pięcie, klobetazol, sanitas bydgoszcz dworcowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Kortykotropina wewnątrznerkowa w dwustronnej makronodularnej hiperplazji nadnerczy AD 9”

  1. Breadmaker says:

    Dwóch lekarzy mnie zbyło, wyraźnie nie chcieli tego kłopotu.

  2. Gustaw says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: uroda[...]

  3. Eryk says:

    Myślę, że warto się skonsultować z lekarzem czy nadal to polecają

Powiązane tematy z artykułem: klobetazol kurzajka na pięcie sanitas bydgoszcz dworcowa