Klopidogrel z aspiryną w niewielkim udarze lub przejściowym ataku niedokrwiennym AD 3

Pacjenci zostali wykluczeni, jeśli mieli jedno z następujących: krwotok; inne stany, takie jak malformacja naczyniowa, nowotwór, ropień lub inna poważna niedokrwienna choroba mózgu; izolowane objawy czuciowe (np. drętwienie), izolowane zmiany widzenia lub pojedyncze zawroty głowy lub zawroty głowy bez oznak ostrego zawału na wyjściowym CT lub MRI głowy; wynik większy niż 2 na zmodyfikowanej skali Rankina (wyniki wahają się od 0 [brak objawów] do 6 [śmierć]) bezpośrednio przed wystąpieniem indeksu udaru niedokrwiennego lub TIA, wskazując na umiarkowaną niepełnosprawność lub gorzej na linii podstawowej; wynik NIHSS równy 4 lub więcej podczas randomizacji; wyraźne wskazanie do leczenia przeciwzakrzepowego (przypuszczalne sercowate źródło zatoru, takie jak migotanie przedsionków lub sztuczna zastawka sercowa) lub przeciwwskazanie do klopidogrelu lub aspiryny; historia krwotoku śródczaszkowego; przewidywany wymóg dotyczący długotrwałych niestosowanych leków przeciwpłytkowych lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych wpływających na czynność płytek krwi; leczenie heparyną lub doustną terapią przeciwzakrzepową w ciągu 10 dni przed randomizacją; krwawienie z przewodu pokarmowego lub poważna operacja w ciągu ostatnich 3 miesięcy; planowa lub prawdopodobna rewaskularyzacja (jakakolwiek angioplastyka lub chirurgia naczyniowa) w ciągu 3 miesięcy po badaniu przesiewowym (jeśli jest to klinicznie wskazane, obrazowanie naczyń powinno być wykonane przed randomizacją, gdy tylko jest to możliwe); planowana operacja lub leczenie interwencyjne wymagające przerwania badanego leku; TIA lub niewielki udar spowodowany przez angiografię lub operację; lub ciężki stan współistnienia bez udziału choroby sercowo-naczyniowej, przy oczekiwanej długości życia krótszej niż 3 miesiące. Kobiety w wieku rozrodczym, które nie stosowały skutecznej antykoncepcji i nie miały udokumentowanego negatywnego testu ciążowego, a także pacjenci otrzymujący inne leki lub urządzenia badawcze również zostali wykluczeni (patrz Tabela S1 w Dodatku uzupełniającym, dostępna pod adresem). Żaden z pacjentów włączonych do badania nie był leczony trombolitą w okresie randomizacji. Projekt badania
OKAZJA była randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniem klinicznym przeprowadzonym w 114 klinikach w Chinach; szczegóły przesłanek badania i jego konstrukcja zostały opublikowane poprzednio.21 Pacjenci spełniający kryteria rejestracji zostali losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup leczenia z zastosowaniem podwójnie ślepej, podwójnie fałszywej konstrukcji. Badacz odwiedził automatyczny system, który losowo przypisał liczbę odpowiadającą zestawowi leków przechowywanemu w miejscu badania, a lek w zestawie podano pacjentowi.
Obie grupy otrzymały w dniu otwartą aspirynę (w dawce od 75 do 300 mg, według uznania lekarza prowadzącego). Pacjenci przydzieleni losowo do grupy klopidogrelu i aspiryny otrzymali dawkę nasycającą 300 mg klopidogrelu w dniu 1, a następnie dawkę 75 mg na dobę w dniach od 2 do 90, aspirynę w dawce 75 mg na dobę w dniach 2 przez 21, i placebo aspiryny w dniach 22 do 90
[podobne: kurzajka na pięcie, lucetam cena, klobetazol ]

Tags: , ,

No Responses to “Klopidogrel z aspiryną w niewielkim udarze lub przejściowym ataku niedokrwiennym AD 3”

 1. Jerzy says:

  jedni pisza tak drudzy inaczej

 2. Jan says:

  [..] Odniesienie w tekscie do pielęgniarka[...]

 3. Kornelia says:

  czy to koniecznie musi być olej lniany budwigowy?

 4. Seweryn says:

  [..] Odniesienie w tekscie do ocet jabłkowy[...]

 5. Nightmare King says:

  Używam kwasu w kapsułkach

Powiązane tematy z artykułem: klobetazol kurzajka na pięcie lucetam cena