Klopidogrel z aspiryną w niewielkim udarze lub przejściowym ataku niedokrwiennym AD 2

Trzy małe badania pilotażowe wykazały tendencje w kierunku korzyści terapii skojarzonej i minimalne obawy dotyczące bezpieczeństwa u pacjentów z niewielkim udarem mózgu lub TIA.18-20 Przeprowadziliśmy klopidogrel u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka z ostrym niediagnozowaniem zdarzeń mózgowo-mózgowych (CHANCE), aby przetestować hipotezę, że 3 miesiące leczenia kombinacją klopidogrelu i aspiryny zmniejszy ryzyko nawrotu udaru, w porównaniu z samą aspiryną, wśród pacjentów z ostrym udarem wysokiego ryzyka lub niedokrwiennym udarem niedokrwiennym.
Metody
Przestudiuj badanie
Badanie to przeprowadzono zgodnie z protokołem i planem analizy statystycznej, które są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Proces został opracowany przez trzech autorów i był nadzorowany przez komitet wykonawczy, który miał pełny dostęp do danych. Gromadzenie i wprowadzanie danych zostało przeprowadzone przez personel Tiantan Clinical Trial and Research Center for Stroke, w którym przeprowadzono analizę danych. Jeden z autorów miał pełny dostęp do niezależnej bazy danych w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących analiz. Wszyscy członkowie komitetu pisarskiego przyczynili się i zatwierdzili wcześniejszy projekt tego manuskryptu, który został przygotowany bez profesjonalnej pomocy redakcyjnej. Pierwszy i ostatni autorzy podjęli decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji. Wszyscy autorzy ponoszą odpowiedzialność za dokładność i kompletność danych oraz wierność tego raportu w protokole badania. Nie było porozumienia o poufności między sponsorem badania (Ministerstwo Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej) a badaczami. Nie było komercyjnego wsparcia dla tego badania.
Wszyscy uczestnicy lub ich pełnomocnicy udzielili pisemnej świadomej zgody. Protokół SZANSA został zatwierdzony przez komisję etyczną w każdym ośrodku badawczym. Klopidogrel i odpowiednie placebo zostały zakupione od Sanofi-Aventis, które nie miały innej roli w badaniu.
Badana populacja
Pacjenci, którzy spełniali następujące kryteria włączenia, byli uprawnieni: wiek 40 lat lub więcej; rozpoznanie ostrego niewielkiego udaru niedokrwiennego lub TIA; i zdolność do rozpoczęcia badania leku w ciągu 24 godzin po wystąpieniu objawów, które zdefiniowano jako punkt, w którym pacjent zgłosił, że nie jest już w normalnym stanie. Ostry drobny udar został zdefiniowany jako wynik 3 lub mniej w momencie randomizacji w Skali Udarowej National Institutes of Health (NIHSS; wyniki wahają się od 0 do 42, przy czym wyższe wyniki wskazują na większe deficyty). TIA została zdefiniowana jako ogniskowe niedokrwienie mózgu z ustąpieniem objawów w ciągu 24 godzin po wystąpieniu objawów oraz umiarkowanym do wysokiego ryzykiem nawrotu udaru (zdefiniowanego jako wynik .4 w czasie randomizacji na ABCD, 2, który ocenia ryzyko udar mózgu na podstawie wieku, ciśnienia krwi, cech klinicznych, czasu trwania TIA oraz obecności lub braku cukrzycy, wyniki wahają się od 0 do 7, przy czym wyższe wyniki wskazują na większe ryzyko krótkoterminowe).
Wszyscy pacjenci z możliwymi klinicznymi zdarzeniami neurologicznymi podczas okresu obserwacji byli poddawani tomografii komputerowej (CT) lub rezonansowi magnetycznemu (MRI) głowy
[więcej w: orsalit drink, askorbinian sodu dożylnie, zao słubice ]

Tags: , ,

No Responses to “Klopidogrel z aspiryną w niewielkim udarze lub przejściowym ataku niedokrwiennym AD 2”

 1. Wojciech says:

  cierpiącym na przewlekłe bóle brzucha o nieustalonej przyczynie

 2. Liquid Science says:

  Article marked with the noticed of: leczenie dzieci[...]

 3. Night Train says:

  jestem chora na niedoczynnosc tarczycy i przysadki mozgowej

 4. Eliza says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu tłumacz angielski Warszawa[...]

 5. Wojciech says:

  Byłam już u dwóch dermatologów

 6. Laura says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: okulary[...]

 7. Roadblock says:

  Nie ma co się bać

Powiązane tematy z artykułem: askorbinian sodu dożylnie orsalit drink zao słubice