Czego potrzebuję uczyć się dzisiaj – Ewolucja CME ad

Łatwo dostępna i stosunkowo niedroga technologia może ułatwić interakcję. Odpowiadając na pytania ankietowe na swoich smartfonach, uczestnicy mogą na przykład dowiedzieć się, w jaki sposób ich postawy, wiedza lub umiejętności rozwiązywania problemów są porównywalne z umiejętnościami ich rówieśników. Biorąc pod uwagę możliwość interakcji z kolegami, lekarze mogą mierzyć się z profesjonalnymi normami i przekazywać sobie nawzajem opinie, jednocześnie budując partnerskie relacje. Rozwój wydziału jest potrzebny do wspierania tych skromnych innowacji edukacyjnych i utrzymania niezbędnych zmian. Coraz częściej oczekuje się, że lekarze będą ćwiczyć w zespołach, a interdyscyplinarne kształcenie ustawiczne daje im możliwość uczenia się od kolegów z innych zawodów związanych ze zdrowiem oraz z nimi, a także budowania kompetencji potrzebnych do udanej współpracy. Pacjenci są również częścią zespołu i obejmują pacjentów, ponieważ mówcy CME mogą angażować serca lekarzy i ich umysły oraz wzmacniać powody, dla których nasza praca ma znaczenie. Historie pacjentów często dostarczają informacji, które lekarze mogą natychmiast zastosować w swoich praktykach.
Nauczyciele wdrażają nowe technologie informacyjne i komunikacyjne w akredytowanych programach CME, wykorzystując centra symulacji, gry, blended learning (łączące formaty cyfrowe i face-to-face), media społecznościowe i inne aplikacje. Technologie symulacyjne mogą zapewnić bezpieczne, kontrolowane środowisko, z realistyczną wizualizacją, gdzie klinicyści mogą ćwiczyć i uzyskiwać informacje zwrotne na temat ich przywództwa, pracy zespołowej, komunikacji oraz umiejętności technicznych i rozwiązywania problemów bez stwarzania ryzyka dla pacjentów. Technologia nadaje się do treningu kontrolowanego przez ucznia, który uwzględnia różne style uczenia się i jest szczególnie dobrze dopasowany do młodszych klinicystów, którzy czują się komfortowo w cyfrowym świecie. Wraz z pojawieniem się nowych technologii lekarze i wychowawcy potrzebują wolności i zachęty do rozwijania nowych metod uczenia się.
W zakładach opieki zdrowotnej programy CME i edukatorzy w coraz większym stopniu wspierają cele strategiczne i pomagają rozwiązać ważne problemy systemowe. Liderzy szpitali i systemów opieki zdrowotnej donoszą, że inwestycje w CME pomogły im poprawić wyniki lekarzy, wyniki pacjentów i koordynację opieki; napędzać i zarządzać zmianami, w tym zmianami zachowań i kulturą; poprawa pracy zespołowej i kolegialności, a także umiejętności przywódczych; i zmniejszyć wypalenie i obrót.3 Korzyści te wykraczają poza szpitale i systemy opieki zdrowotnej; akredytowani nauczyciele pracują w placówkach, w tym towarzystwach specjalistycznych, państwowych towarzystwach medycznych, organizacjach rządowych i wojskowych, szkołach medycznych i firmach wydawniczych. Z około 2000 akredytowanych programów CME około dwie trzecie bierze udział w inicjatywach poprawy jakości w swoich systemach opieki zdrowotnej i instytucjach.
Również organy regulacyjne muszą ewoluować. Rezygnując ze stałych wymagań strukturalnych dotyczących edukacji zdrowotnej, a zamiast tego koncentrując się na wynikach edukacyjnych (a nie na procesie i czasie), organy regulacyjne i akredytowani mogą stworzyć odpowiednie warunki dla maksymalizacji elastyczności nauczycieli i promowania innowacji. Tworząc zróżnicowany system, który może zaspokoić nawet superspecjalistyczne potrzeby, ułatwiamy wybór między formatami, rodzajami działań i lokalizacjami
[podobne: kursor zamość, klobetazol, dyżury aptek pyskowice ]

Tags: , ,

No Responses to “Czego potrzebuję uczyć się dzisiaj – Ewolucja CME ad”

  1. Crash Override says:

    Mnie bardzo pomogła suplementacja wysoką dawką omegi 3

  2. The Happy Jock says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu omnadren[...]

  3. Barbara says:

    u mnie pojawił się ból biodra

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek pyskowice klobetazol kursor zamość