Z krajowych przetworów do tej grupy leków nalezy myostriatol

Z krajowych przetworów do tej grupy leków należy myostriatol. Jest to wyciąg ze szkieletowych mięśni cieląt. Jak stwierdził Józef Felix badaniami na zwierzętach, wywołuje on wybitny spadek ciśnienia krwi w dużym krążeniu wskutek rozszerzenia naczyń skórnych, mięśniowych i jelitowych obok bardzo nieznacznego tylko wpływu na naczynia mózgowe- i płucne i braku działania na naczynia wątroby i nerek, naczynia wieńcowe serca ulegają rozszerzeniu; samo serce nie bierze prawie udziału w obniżaniu ciśnienia tętniczego, punkt zaczepienia miostriatolu stanowi warstwa mięsna naczyń. Lastman stwierdził na ludziach, że miostriatol, zastosowany domięśniowo lub dożylnie, zwalnia czynność serca i zwiększa wskaźnik oscylometryczny, nie wywiera natomiast wyraźnego działania na ciśnienie tętnicze skurczowe rozkurczowe i średnie. Stosuje się miostriatol zwykle w postaci wstrzykiwań domięśniowych po 1 ampułce 112 razy dziennie. W takich samych dawkach sto suje się także angioksyl (angioxyl), który jest wyciągiem z trzustki w nadciśnieniu tętniczym samorodnym w dusznicy bolesnej, przebiegającej z wysokim ciśnieniem tętniczym. Leczenie odciągające (Methodus medendi derioans) Leczenie odciągające stosuje się w chorobach narządu krążenia 1) w ostrej niewydolności krążenia pochodzenia sercowego 2) w ostrym zapaleniu osierdzia oraz wsierdzia 3) w dusznicy bolesnej i w zawale mięśnia sercowego 4) w ciężkiej przewlekłej niewydolności krążenia przebiegającej z dużym przekrwieniem wątroby i dorzecza żyły wrotnej. [podobne: usg rzeszów prywatnie, kaolin w kosmetyce, choroby genetyczne człowieka rodzaje ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: choroby genetyczne człowieka rodzaje kaolin w kosmetyce usg rzeszów prywatnie