Wrazliwe na dzialanie penicyliny sa ziarniaki Gram-dodatnie (gronkowce, paciorkowce j pneumokoki) oraz Gram-ujemne (meningokoki, gonokoki)

Wrażliwe na działanie penicyliny są ziarniaki Gram-dodatnie (gronkowce, paciorkowce j pneumokoki) oraz Gram-ujemne (meningokoki, gonokoki). Ustrój ludzki znosi penicylinę dobrze. Penicylinę stosuje się w domięśniowych wstrzykiwaniach roztworów penicyliny krystalicznej lub zawiesiny oleisto woskowej. Ponieważ krystaliczna penicylina szybko wydziela się z moczem, przeto dla utrzymania wysokiego jej poziomu w krwi wstrzykuje się jej roztwór, co 3 godziny przez całą dobę. To samo można osiągnąć rzadszymi wstrzykiwaniami podając jednocześnie karonamid w dawce 4,0 co 4 godziny. Niestety dawki te wywołują czasami przykre działanie uboczne, mianowicie gorączkę, nudności, osutki, obrzęki i bezmocz. Natomiast nie ma tych ubocznych działań zawiesina penicyliny w oliwie i w wosku 1 ml zawiesiny zawiera 300. 000 jednostek penicyliny. Wsysa się ona po wstrzyknięciu domięśniowym powoli. Po dawce 100. 000 jednostek wysokie stężenie penicyliny w krwi utrzymuje si ę przez 8 godzin a po 200. 000 jednostek przez 12 godzin. Dawka dzienna penicyliny oleisto-woskowej wynosi 300. 000 jednostek. Wstrzykuje się ją w jednej dawce-lub w 2 dawkach w odstępie 12 godzin. [hasła pokrewne: marska nerka, usg rzeszów prywatnie, rzadka choroba genetyczna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: marska nerka rzadka choroba genetyczna usg rzeszów prywatnie