W czasie operacji wola moze nastapic przeciecie nerwów

Nazwa położenie trupie strun głosowych pochodzi stąd, że po śmierci struny głosowe przyjmują podobną pozycję. Najczęstszą przyczyną obustronnego porażenia nerwów zwrotnych jest ucisk wywierany przez wole dużych rozmiarów. W czasie operacji wola może nastąpić przecięcie nerwów. Po operacji blizny mogą wytworzyć pętle zaciskające nerwy. Na drugim miejscu co do częstości porażeń należy postawić zakażenie kiłowe. W przebiegu wiądu rdzenia (tabes) może ono wystąpić nagle i spowodować znaczną duszność. Najniebezpieczniejsze są te porażenia mięśni odwodzących struny głosowe, które powstają nagle. Nie ma wówczas czasu na przystosowanie się chorego. Porażenia mięśni napinających struny głosowe. Mogą one występować w zespole z innymi porażeniami lub też oddzielnie. Te ostatnie są bardzo rzadkie. Spostrzegamy je natomiast często w porażeniach czynnościowych. [patrz też: wirówka do osocza bogatopłytkowego, ortopedia, urologia dziecięca ]

Tags: , ,

Comments are closed.