Posts Tagged ‘kuracja przeciw pasożytom’

Przewlekłe rozlane zapalenie kłębków nerkowych

Wednesday, December 26th, 2018

Okreslenie przyczyny. Przewlekłe rozlane zapalenie kłębków nerkowych cechuje się ze stanowiska anatomiczno-patologicznego przeważaniem zmian wytwórczych nad naciekami i wysiękami zapalnymi. Klinicznie bardzo często nie podobna przeprowadzić ścisłej granicy między ostrym a przewlekłym zapaleniem: ostre zapalenie może trwać czas dłuższy i nawet po 1-1/2 latach kończyć się wyzdrowieniem, a przewlekłe może już po kilku latach doprowadzić do śmierci wskutek całkowitej niewydolności nerek. Rozgraniczenie obu postaci nie nasuwa trudności tylko wtedy, gdy stwierdza się już stałe upośledzenie zdolności zagęszczania moczu przemawiające za zapaleniem przewlekłym. W przebiegu przewlekłego rozlanego zapalenia-kłębków nerkowych odróżnia się dwa okresy. …read more

Anatomia patologiczna.

Tuesday, December 25th, 2018

Przewlekłe rozlane zapalenie kłębków nerkowych mogą podrażniać i tą drogą wywoływać ich przewlekłe rozlane zapalenie. Zatem według tego zapatrywania przejście ostrego zapalenia kłębków w przewlekłe wcale nie wymaga istnienia trwałego zakażenia. Zapatrywaniu na przewlekłe rozlane zapalenie kłębków nerkowych jako dalszy ciąg ostrej sprawy przeciwstawia się pogląd, według którego przewlekłe zapalenie bywa często chorobą pierwotną, powstającą od razu jako sprawa przewlekła na tle częstego lub ustawicznego działania czynników szkodliwych (przeziębienie, przebywanie w mieszkaniach zimnych i wilgotnych, błędy dietetyczne, sprawy ropne itd.). Trudne orzec, które z tych zapatrywań jest słuszniejsze, ostre bowiem zapalenie kłębków może rozpoczynać się zupełnie niepostrzeżenie, tak iż łatwo można je na początku przeoczyć. W początkowym okresie przewlekłego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych nerki są powiększone, gładkie, na przekroju białawe (tzw. …read more

Nerka marska ziarnista

Tuesday, December 25th, 2018

W przeciwieństwie do nerki marskiej gładkiej, w nerce marskiej ziarnistej stwierdza się drobnowidowo nierównomierność anatomicznych zmian kłębków. Polega ona na tym, że obok kłębków marniejących, ulegających ostatecznie zmianom szklistym, widać kłębki jeszcze zachowane, niezwykle duże, wypełnione krwią, a obok cewek moczowych zanikających cewki mało zmienione i odradzające się. Dookoła kłębków i cewek ginących lub zniszczonych stwierdza się rozwój kurczącej się tkanki łącznej. Liczba pozostałych kłębków i cewek, których nabłonek ulega następowemu rozciągnięciu i spłaszczeniu, bywa niejednakowa w różnych przypadkach i w różnych okresach choroby. Średnia liczba kłębków w każdej nerce nieuszkodzonej wynosi według badań Moritza i Haymana 1.150.000, natomiast w nerce marskiej autorowie ci mogli naliczyć ich tylko od 900 tysięcy do 155 tysięcy. …read more

Ciśnienie tętnicze

Tuesday, December 25th, 2018

Ciśnienie tętnicze, początkowo prawidłowe (stadium anhypertonicum ), w dalszym okresie wzrasta (stadium hyprrtonicum). W zaraniu przewlekłego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych zwiększenie ciśnienia bywa nieduże. Nieraz, gdy chory dłuższy czas leży, ciśnienie opada nawet do poziomu prawidłowego. W miarę rozrostu tkanki łącznej w nerkach i przechodzenia sprawy zapalnej w okres stwardnienia nerek (glomerulonepMitis diffusa chronica indurativa s. nephroscleroeis inflammatoria) ciśnienie tętnicze wzrasta coraz bardziej i może dochodzić do 180-200 i nawet 250 mm Hg. …read more