Posts Tagged ‘1000 dni żywienia dziecka’

Mechaniczne uszkodzenie lewego nerwu

Sunday, December 23rd, 2018

Mechaniczne uszkodzenie lewego nerwu zwrotnego jest częstsze aniżeli prawego. Przyczyną tego zjawiska jest to, że tętniaki tętnicy głównej są częstsze niż tętniaki tętnicy podobojczykowej; lewy nerw zwrotny leży bliżej śródpiersia niż prawy; powiększone węzły chłonne śródpiersiowe oraz rak przełyku uciskają częściej nerw krtaniowy lewy aniżeli prawy. b. W przebiegu kiły wtórnej i późnej w nerwach krtaniowych mogą usadawiać się nacieki drobnokomórkowe, prowadzące do zwyrodnienia włókien nerwowych . c. …read more

Porazenie miesni pierscieniowo-nalewkowych tylnych

Saturday, December 22nd, 2018

Porażenie mięśni pierścieniowo-nalewkowych tylnych. Chory może wydawać głos, lecz niebezpieczeństwo uduszenia jest bardzo wielkie. (Pierwszy okres porażenia nerwów zwrotnych). Położenie trupie strun głosowych . Porażenie obejmuje mięśnie przywodzące, odwodzące oraz napinające struny głosowe. …read more

W tym czasie nalezy sie zajac leczeniem serca i poprawa stanu ogólnego

Friday, December 21st, 2018

…read more

Blokada alkoholowa odcinka nerwu wspólczulnego na poziomie 2 kregu ledzwiowego

Thursday, December 20th, 2018

…read more