Przewlekłe rozlane zapalenie kłębków nerkowych

Okreslenie przyczyny. Przewlekłe rozlane zapalenie kłębków nerkowych cechuje się ze stanowiska anatomiczno-patologicznego przeważaniem zmian wytwórczych nad naciekami i wysiękami zapalnymi. Klinicznie bardzo często nie podobna przeprowadzić ścisłej granicy między ostrym a przewlekłym zapaleniem: ostre zapalenie może trwać czas dłuższy i nawet po 1-1/2 latach kończyć się wyzdrowieniem, a przewlekłe może już po kilku latach doprowadzić do śmierci wskutek całkowitej niewydolności nerek. Rozgraniczenie obu postaci nie nasuwa trudności tylko wtedy, gdy stwierdza się już stałe upośledzenie zdolności zagęszczania moczu przemawiające za zapaleniem przewlekłym. W przebiegu przewlekłego rozlanego zapalenia-kłębków nerkowych odróżnia się dwa okresy. W pierwszym okresie pomimo zmian w nerkach nie ma zatrzymywania. w ustroju azotu niebiałkowego, dzięki pracy wyrównawczej nietkniętej części miąższu nerkowego i narządu krążenia. Cechą drugiego okresu jest znacz1!e kurczenie się wytworzonej w nerkach tkanki łącznej, zastępującej zniszczony miąższ, oraz coraz bardziej postępujące upośledzenie zdolności wydalania związków azotowych niebiałkowych. Okres ten zwie się stwardnieniem zapalnym nerek (nephrosclerosis inflammatoria) lub marskością wtórną nerek (nephrocirrhosis secundaria), w przeciwieństwie do stwardnienia powstającego na tle stwardnienia tętniczek w nerkach (nephrosclerosis vascularis) . Czynniki przyczynowe przewlekłego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych są takie same jak i ostrego. Z nich do zapalenia przewlekłego wiodą najczęściej przeziębienia (glomerulonephritis diffusa chronica a frigore), ropienie migdałków podniebiennych (glomerulonephritis diffusa chronica tonsillogenes) i inne nieraz ukryte ogniska zakaźne, na tle których powstaje tzw. posocznica przewlekła ( chroniosepsis). Wywód chorobowy przewlekłego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych nie jest jeszcze zgodnie tłumaczony. Według Volharda przewlekłe rozlane zapalenie kłębków nerkowych jest zawsze dalszym ciągiem ostrego zapalenia. Zapalenie przewlekłe powstaje wtedy, gdy stan kurczowy najdrobniejszych naczyń nerkowych wywołujący ostre zapalenie kłębków doprowadzi do nieodwracalnych zmian błony wewnętrznej tętnic (endarteriitis). Te właśnie zmiany maj ą podtrzymywać nadal kurcz naczyń włoskowatych całego ustroju, w szczególności nerek, i być przyczyną przejścia ostrego zapalenia w przewlekłe. Inni (Fahr) nie godzą się z tym zapatrywaniem. Badacze ci powołują się między innymi na to, że chociaż początkowe zmiany anatomiczne w naczyniach nerek, o których mówi Voihard, są częste, jednakże nie zawsze dają się w przewlekłym zapaleniu stwierdzić, a gdy są, powstają zawsze wtórnie. Zdaniem tych autorów ostre rozlane zapalenie kłębków nerkowych może pozostawiać po sobie trwały ślad w postaci szczególnej nadwrażliwości kłębków, a wtenczas bodźce silniejsze, mieszczące się nawet jeszcze w gra- nicach fizjologicznych, np. składniki chemiczne, wydalane przez nerki, [więcej w: przychodnia michałowskiego częstochowa, przychodnia michałowskiego częstochowa Poznań, loratan pro ]

Tags: , ,

No Responses to “Przewlekłe rozlane zapalenie kłębków nerkowych”

 1. Jeremi says:

  Badaja badaja i nic

 2. Adrianna says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu gabinet stomatologiczny zielona góra[...]

 3. Gabriela says:

  Lepiej dmuchać na zimne

 4. Wiktor says:

  [..] Cytowany fragment: Opieka nad osobami starszymi[...]

 5. Glyph says:

  U mnie szybko udalo sie wrocic do normalnego funkcjonowania

Powiązane tematy z artykułem: ibuprom zatoki dawkowanie loratan pro przychodnia michałowskiego częstochowa