Porazenie staje sie widoczne dopiero podczas wydawania glosu.

W porażeniu mięśnia pierścieniowo-nalewkowego bocznego (m. cricoarytaenoideus lat. ), podczas oddychania struny głosowe są oddalone od siebie i przedstawiają normalny obraz . Porażenie staje się widoczne dopiero podczas wydawania głosu. Widzimy wówczas, że jedna struna wykonu je ruch przywodzenia do linii środkowej, druga natomiast jest nieruchoma i znajduje się w pozycji wdechowej. W warunkach fizjologicznych zamknięcie głośni podczas skurczu mięśni pierścieniowo-nalewkowych bocznych nie jest całkowite. Od tylu pozostaje trójkątna szczelina, którą zamyka nieparzysty mięsień międzynalewkowy (m. interarytaenoideus). W porażeniu tego – mięśnia obraz krtani podczas wydawania głosu przedstawia się tak jak na rycinie 225-C. Jest to położenie strun głosowych charakterystyczne dla głosu fistułowego. [więcej w: kuracja przeciw pasożytom, badanie gęstości kości cena, chemoembolizacja ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badanie gęstości kości cena chemoembolizacja kuracja przeciw pasożytom