Obustronne porazenie miesni odwodzacych struny glosowe

Podczas oddychania prawa struna głosowa oddala się od linii środkowej, natomiast struna lewa, tj. porażona, pozostaje w linii środkowej . Podczas wydawania głosu obie struny głosowe zbliżają się do siebie i wibrują. Głos jest niezmieniony. Obustronne porażenie mięśni odwodzących struny głosowe. Charakterystyczną cechą obustronnych porażeń mięśni odwodzących struny głosowe jest to, że struny głosowe leżą blisko siebie i głośnia jest zamknięta. Podczas wdechu słyszymy charakterystyczny szmer (stridor), który jest dowodem, że chory ma silną duszność. Jeżeli wszystkie mięśnie wewnątrzkrtaniowe ulegną porażeniu, to wówczas struny głosowe przyjmują tzw. położenie trupie. [patrz też: chlorella działanie, drugie śniadanie przepisy, kortykotropina ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: chlorella działanie drugie śniadanie przepisy kortykotropina