Mechaniczne uszkodzenie lewego nerwu

Mechaniczne uszkodzenie lewego nerwu zwrotnego jest częstsze aniżeli prawego. Przyczyną tego zjawiska jest to, że tętniaki tętnicy głównej są częstsze niż tętniaki tętnicy podobojczykowej; lewy nerw zwrotny leży bliżej śródpiersia niż prawy; powiększone węzły chłonne śródpiersiowe oraz rak przełyku uciskają częściej nerw krtaniowy lewy aniżeli prawy. b. W przebiegu kiły wtórnej i późnej w nerwach krtaniowych mogą usadawiać się nacieki drobnokomórkowe, prowadzące do zwyrodnienia włókien nerwowych . c. Procesy zapalne nerwów krtaniowych mogą powstawać w durze, błonicy i grypie. d. Arsen, ołów i miedź mogą wywoływać procesy zwyrodnienia w obrębie nerwów krtaniowych, podobnie jak w innych nerwach. Długotrwałe zatrucia alkoholem i nikotyną oddziałują w podobny sposób. [podobne: całując się z językiem wymieniasz, dyżur aptek śrem, 1000 dni żywienia dziecka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: 1000 dni żywienia dziecka całując się z językiem wymieniasz dyżur aptek śrem