LECZENIE METODAMI FIZYCZNYMI (PHYSICOTHERAPIA)

LECZENIE METODAMI FIZYCZNYMI (PHYSICOTHERAPIA). Wśród metod fizycznych w lecznictwie chorób narządu krążenia dużą rolę odgrywa przede wszystkim leczenie klimatyczne oraz leczenie kąpielami kwasowęglowymi, czyli tzw. szczawnymi. Leczenie klimatyczne (Climatotherapia) W chorobach narządu krążenia jest bardzo pożądane oderwać chorego od czasu do czasu od pracy zawodowej oraz środowiska, w którym chory przebywa, i stworzyć warunki, które zapewniając spokój układowi nerwowemu i narządowi krążenia oraz lecząc zakłóconą przemianę materii sprzyjają utrzymaniu sprawności narządu krążenia na dłuższy czas. Łatwiej niż w domu skutek ten można uzyskać w zdrojowiskach. W ich wyborze należy kierować się poziomem zdrojowiska nad powierzchnią morza, warunkami klimatyczno- higienicznymi i zasobami balneologiczno leczniczymi. Nie nadaj ą się do leczenia organicznych chorób narządu krążenia zdrojowiska o klimacie gorącym lub zimnym, wilgotnym oraz le żące ponad 600 metrów nad poziomem morze. Wysoka ciepłota zewnętrzna osłabia tych chorych. [podobne: mkmedica, lucetam cena, zao słubice ]

Tags: , ,

No Responses to “LECZENIE METODAMI FIZYCZNYMI (PHYSICOTHERAPIA)”

  1. Washer says:

    Brednia brednię pogania

  2. Celtic Charger says:

    Article marked with the noticed of: kurs przyklejania rzęs[...]

  3. Lilia says:

    ozpoznano u mnie nadciśnienie white coat

Powiązane tematy z artykułem: lucetam cena mkmedica zao słubice