Heparyne stosuje sie dozylnie w 5010 roztworze fizjologicznym soli kuchennej w 4 dawkach na dobe, mianowicie o godzinie 8 i 20 po 2,5 ml i o godzinie i 16 po 2 11

Heparynę stosuje się dożylnie w 5010 roztworze fizjologicznym soli kuchennej w 4 dawkach na dobę, mianowicie o godzinie 8 i 20 po 2,5 ml i o godzinie i 16 po 2 11. Dawki te dotyczą heparyny zawierającej w 1 ml 80 jednostek. Ogółem więc otrzymuje chory w pierwszej dobie 450 mg heparyny. Jednocześnie z tym jako conditio sine qua non bada się czas protrombinowy, by nie przedawkować heparyny i nie wywołać przez to krwawień. Heparyna działa szybko, lecz na krótki czas, obliczany na kilka godzin. Natomiast dikumarol wsysa się z przewodu pokarmowego powoli i dlatego rozwija swe działanie dopiero po 24-72 godzinach. Działanie to może utrzymywać się do 5-10 dni. Toteż lecząc dikumąrolem trzeba codziennie kontrolować poziom protrombiny w krwi. Leczenie rozpoczyna się zazwyczaj od 250–300 mg dikumarolu na dobę, a następne dawki uzależnia się od wyników kontroli, przedawkowanie bowiem wywołuje krwawienia, nieraz bardzo obfite. W razie powstawania krwawienia dik umarol niezwłocznie odstawia się i wstrzykuje się dożylnie 60–75 i nawet do 200 mg dziennie witaminy K oraz przetacza się krew w ilości do 200 nil. Leczenie blokadą układu współczulnego Blokadę lędźwiowej części układu współczulnego stosuje się z chorób narządu krążenia: 1) w zakrzepach żylnych i w zakrzepowym zapaleniu żył 2) w owrzodzeniach, powstałych na tle chorób obwodowego układu naczyniowego, mianowicie choroby Bitegera oraz zarostowego stwardnienia naczyń i starczych zmian w tętnicach. Najlepsze wyniki uzyskuje się w ostrym okresie zakrzepu żyły i zakrzepowego zapalenia żyły obrzęk i bóle ustępują już po 3-8 blokadach, niekiedy po początkowym wzroście ogólnej ciepłoty ciała do 38° C najwyżej przez parę dni. [przypisy: klobetazol, duac maść, kursor zamość ]

Tags: , ,

No Responses to “Heparyne stosuje sie dozylnie w 5010 roztworze fizjologicznym soli kuchennej w 4 dawkach na dobe, mianowicie o godzinie 8 i 20 po 2,5 ml i o godzinie i 16 po 2 11”

  1. Cool Whip says:

    taki lekarz pod kątem onkologicznym zbada znamiona

  2. Lilia says:

    [..] Odniesienie w tekscie do spalanie tłuszczu[...]

  3. Sherwood Gladiator says:

    Skoro to jest cech genetyczna i do tego zanik produkcji laktazy

Powiązane tematy z artykułem: duac maść klobetazol kursor zamość